Exempelbanken
VGU Tätort - Cykelbox, tillbakadragen stopplinje

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 070116AB3348
Kommun: Stockholms stad
Väg nr./Gatunamn: .
År: 2006
Kontaktpersoner: Krister Isaksson
Kommentarer

Bra åtgärd för öka säkerhet och tillgänglighet för cyklister.

Övrig information

Åtgärden anläggs i 315 signalreglerade korsningar i Stockholms innerstad där cykeltrafik är tillåten.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Signalreglerade korsningar innebär risker för cyklister framförallt i situationer med högersvängande fordon, och i synnerhet när det rör sig om tunga fordon. Cyklister hamnar i döda vinkeln och riskerar att bli påkörda med allvarliga olyckor som följd.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Vägbanan målas om och bilarnas stopplinje flyttas 5 meter framför övergångsstället. I det utrymme som skapas, cykelboxen, målas en cykelsymbol. Ett kortare cykelfält målas i anslutning den till den tillbakadragna stopplinjen för att möjliggöra cyklisters

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Åtgärden resulterar i - ökad säkerhet för cyklister vid högersväng - ökad komfort för cyklister som slipper stå bakom bilarna i avgaserna - ökad framkomlighet för cyklister - ökad säkerhet och möjlighet till god placering vid vänstersväng för cyklister (f

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.